Obstetriwise

Deler obstetrisk viden med ønsket om at fremme den naturlige fødsel.

Hjemmefødsel er lige så sikker som hospitalsfødsel. Det gælder hvis graviditeten er lav-risiko, hvis der er en sikker og hurtig plan for overflytning og hvis jordemoderen er veluddannet.

De obstetriske akutte situationer-som skulder dystoci, uventet UK, post partum blødning, anafylaktisk shock og eklampsi er sjældne og skal gennemgås og trænes regelmæssigt. Træningen tager udgangspunkt i forholdene der er tilgængelige hjemme.

En dags seminarer kan bestilles af grupper/afdelinger via: info@obstetriwise.dk