Obstetriwise

Deler obstetrisk viden med ønsket om at fremme den naturlige fødsel.

Dystoci under fødslen kan opstå af flere forskellige årsager. Hvis årsagen er occiput posterior eller asynklin hovedstilling kan det diagnosticeres ved ”bellymapping”og intrapartum ultralyd. Det kan ofte korrigeres ved bevægelse, rebozo eller manuel rotation hvis rotationen er diagnosticeret korrekt og teknikken mestres.

En dags seminarer kan bestilles af grupper/afdelinger via: info@obstetriwise.dk