Deler obstetrisk viden med ønsket om at fremme den naturlige fødsel.

Akutte situationer ved hjemmefødsler

Hjemmefødsel er lige så sikker som hospitalsfødsel. Det gælder hvis graviditeten er lav-risiko, hvis der er en sikker og hurtig plan for overflytning og hvis jordemoderen er veluddannet. De obstetriske akutte situationer-som skulder dystoci, uventet UK, post partum blødning, anafylaktisk shock og eklampsi er sjældne og skal gennemgås og trænes regelmæssigt. Træningen tager udgangspunkt i forholdene der er tilgængelige hjemme.

Næste trænings-seminar og sparring er d. 2. november 2022 i Aabenraa. Deltagelse mulig for alle jordemødre og jordemoderstuderende med interesse for hjemmfødsler.  Der vl være mulighed for at tilmelde sig til fællesspisning efter seminaret. Tilmedling via link: https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=91108

En dags seminarer kan bestilles af grupper/afdelinger via: info@obstetriwise.dk