VIGTIG INFORMATION
Alle datoer og tidspunkter er Central Europæisk Tid (Copenhagen)

Kort historie om ObstetriWise

Kamilla Gerhard Nielsen
Signature

Obstetriwise blev startet I 2020 for at dele obstetrisk viden, med ønsket om at minimere indgreb under fødslen og fremme den naturlige vaginale fødsel.

Webinarer og workshops er for sundhedsprofessionelle. Emnerne er: Fødselsplanlægning med kvinder/par med fødselsangst og implementering af hvordan man kan reducere antallet af indgreb., UL, rebozo og manuel rotation under fødslen. Akut obstetrik ved klinik/ hjemmefødsler. Undervisning i Oprejst UK-fødsel. En blanding af teori og praksis.

Hyppigt stillede spørgsmål.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Webinarerne er primært for sundhedsprofessionelle med tilknytning til fødsler. Basal obstetrisk viden tages for givet før deltagelse.
Et dags seminar 100 Euro, to dage 200 Euro.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Hvad siger tidligere deltagere

Du er i gode hænder.

Kamilla Gerhard Nielsen er dansk speciallæge i Obstetrik, som sammen med jordemødre og obstetrikere fra hele verden har udviklet ekspertise i den oprejste sædefødsel. Kamilla underviser i flere lande i sædefødsler og obstetriske tiltag der kan mindske interventioner under den normal fødsel.

MedicPress